برچسب: کتابداری

اشتباه استراتژیک

اشتباه استراتژیک

اشتباه استراتژیک نتایج کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد، دانشجویان حاصل تلاش‌شان را دیدند و همه برای آینده‌ای بهتر در حال برنامه‌ریزی هستند، کسی که قبول شده است آماده ادامه...

تغییرنام، تغییر محتوا و آموزش‌های جدید: از رویا تا واقعیت ؟!

 تغییرنام، تغییر محتوا و آموزش‌های جدید: از رویا تا واقعیت؟! لیزنا (گاهی دور / گاهی نزدیک ۱۱۰)، مهدی رحمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی(مدیریت اطلاعات)، دانشگاه شهید بهشتی:...