برچسب: وزیر آموزش و پرورش

کتابخانه‌های آموزشگاهی نیازمند تدبیر وزیر آموزش و پرورش

کتابخانه‌های آموزشگاهی نیازمند تدبیر وزیر آموزش و پرورش مدتی است که نظام آموزشی کشور تحت تاثیر تصمیم مهم وزیر محترم آموزش و پروش قرار گرفته است و بسیاری از...

حذف آزمون‌های مقطع ابتدایی خوب یا بد؟؟؟ خاطرات دانش آموزی من

حذف آزمون‌های مقطع ابتدایی خوب یا بد؟؟؟ خاطرات دانش آموزی من امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ ساعت حدود ۱ بود که گوشیم زنگ خورد، نگاه کردم خواهرم بود. جواب...