برچسب: روز دانشجو

یادداشت به مناسبت روز دانشجو

یادداشت ویژه به مناسبت روز دانشجو مهدی رحمانی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران، دانشجوی نمونه کشوری دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵)  این یادداشت به...