برچسب: رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

اشتغال از حرف تا عمل

ماه‌نامه یادداشت‌های دانشجویی۱/مسائل اشتغال در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی/ به قلم جمعی از دانش آموختگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی بعد از انتشار فراخوان ماه‌نامه یادداشت‌های دانشجویی چند...

پی ساختمان پژوهش را نزنیم

مدتی پیش مطلبی را با عنوان زلزله پژوهش منتشر کردم که به لطف دوستان بازخوردهای خوبی گرفتم. برخی از دوستان موافق استفاده از کلمه زلزله پژوهش بودند و عده‌ای...