برچسب: دانشجو

نقدی بر آموزش و پرورش

این یادداشت در نشریه نگاه، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است. چندسالی است که به یمن همکاری با موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی...

چالش کتابخوانی #کتاب_می‌خوانیم

در این مطلب سعی شده است خلاصه‌ای از یادداشت‌های ارسالی توسط دانشجویان برای چالش کتابخوانی #کتاب_می‌خوانیم ارائه شود. #کتاب_می‌خوانیم #رضا_دهقان واقعیت را باید پذیرفت هر چند واقعیت تلخ و...