رزومه پژوهشی

رزومه

نام و نام‌خانوادگی: مهدی رحمانی

ایمیل (رایانامه):

Rahmani.mehdi@ut.ac.ir

Mehdi.lis89@gmail.com

وب‌سایت (وبگاه) شخصی:

Mrahmani.ir

ORCID ID: 0000-0002-3207-2354

 گوگل اسکولار:

https://scholar.google.com/citations?user=nBOBoHYAAAAJ&hl=en

سیویلیکا:

https://www.civilica.com/p/61373

 

 

مقالات منتشر شده

 1. رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) بررسی صحت استنادی فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، ۱۰(۲ پیاپی ۳۸): ۲۵۶-۲۴۳٫ (علمی-پژوهشی، مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)
 2. رحمانی، مهدی، اصنافی، امیررضا و عرفان‌منش، محمد امین (زودآیند) بررسی صحت استنادی پایان نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۹۰. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، زودآیند. (علمی-پژوهشی، مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)
 3. رحمانی، مهدی، اصنافی، امیررضا و عرفان‌منش، محمدامین (۱۳۹۵) بررسی صحت استنادی پایان نامه های دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات، ۱(۱ و ۲): ۱۰۳-۹۰٫ (علمی-پژوهشی، مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)
 4. رحمانی، مهدی و اصنافی، امیررضا (زودآیند) بررسی صحت استنادی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. پژوهشنامه علم سنجی، زود آیند. (علمی-پژوهشی، مستخرج از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)
 5. انصاری، مریم، و رحمانی، مهدی (زودآیند) بررسی امکانات و قابلیت‌های نرم افزارهای کتابخانه‌ای سیمرغ و گرین استون، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، زودآیند. (علمی-پژوهشی)
 6. رحمانی، مهدی، اصنافی، امیررضا و انصاری، مریم (۱۳۹۴) بررسی فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، ۷(۱ پیاپی ۲۲): ۱۵۰-۱۲۹٫ (علمی-پژوهشی)
 7. رحمانی، مهدی (۱۳۹۴) ارزشیابی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی بر اساس معیارهای ایزو. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، ۹(۴ پیاپی ۳۶): ۱۲۳-۱۰۹٫ (علمی-پژوهشی)
 8. رحمانی، مهدی و اصنافی، امیررضا (۱۳۹۵) میزان همکاری نویسندگان مقاله‌های فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴. فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، ۱۰(۴ پیاپی ۴۰): ۵۷۳-۵۶۱٫ (علمی-پژوهشی)
 9. رحمانی، مهدی، و اصنافی امیررضا (زودآیند) بررسی مقایسه‌ای درک مدیریتی مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر تهران بر اساس رشته تحصیلی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی، زودآیند. (علمی-پژوهشی)
 10. حاجی‌زین العابدینی، محسن، رحمانی، مهدی و انصاری، مریم (زودآیند) تحلیل برنامه های بازاریابی کتابخانه های دانشگاهی دنیا و ارائه الگوی پیشنهادی برنامه بازاریابی خدمات کتابخانه های دانشگاهی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی. زودآیند. (علمی-پژوهشی).
 11. رحمانی، مهدی (زودآیند) ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در کلیه مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی، زودآیند.  (علمی-پژوهشی)
 12. جلالی دیزجی، علی، حاجی زین العابدینی، محسن، دواشی، فرزانه و رحمانی، مهدی (نویسنده مسئول) (زودآیند). ارزیابی تاکسونومی‌های موجود و ارائه تاکسونومی مناسب برای استفاده در ایران. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، زودآیند.  (علمی-پژوهشی)
 13. رحمانی، مهدی، و حاجی زین العابدینی، محسن(۱۳۹۴) مقایسه جامعیت و عملکرد پایگاه‌های اطلاعاتی ساینس‌دایرکت و اشپرینگر، فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی، ۴(۱ و ۲): ۷۴-۶۳٫
 14. رحمانی، مهدی و حاجی زین العابدینی، محسن (۱۳۹۴) کاربردهای داده‌کاوی در علم اطلاعات و دانش شناسی، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، ۲(۳): ۳۲-۲۳٫
 15. رحمانی، مهدی و حاجی زین العابدینی، محسن (۱۳۹۵) سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مفاهیم استناد. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، ۱(۳): ۱۵۰-۱۳۶٫
 16. رحمانی مهدی (۱۳۹۴) نقدی بر بازار کار رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، نشریه علمی تخصصی ادکا، ۳(۳): ۷۲-۶۳٫
 17. رحمانی، مهدی، پاشازاده، سیده کبری (۱۳۹۳) نقد کتاب کتابداری از چند نگاه، آرشیو از یک نگاه. آوای دانش: خبرنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی، ۷و ۸: ۲۹-۲۵٫

 

طرح‌های پژوهشی 

 1. حاجی‌زین العابدینی، محسن، رحمانی، مهدی و انصاری، مریم (۱۳۹۶) تحلیل برنامه‌های بازاریابی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگوی پیشنهادی برنامه بازاریابی خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.
 2. حاجی زین العابدینی محسن، رحمانی، مهدی و انصاری مریم (۱۳۹۶) ارائه آر اف پی نرم افزار جامع کتابخانه دیجیتال پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 3. رحمانی، مهدی (۱۳۹۶) بررسی نیازمندی‌های آموزشی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. وزارت علوم تحقیقات و فناوری. تهران. ایران.
 4. رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) تحلیلی بر عملکرد فعالیت های کتابخانه ای شرکت داده پردازی تلاش و توسعه در شبکه اجتماعی تلگرام. با شماره ثبت ۲۵۰۰۲٫ گروه فناوری تلاش و توسعه (یابش). مشهد. ایران.
 5. رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) تاسیس مرکز مشاوره اطلاعاتی در دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران.

 

کتاب‌های منتشر شده

 1. اصنافی، امیررضا، “نبض کتاب”. شیراز: انتشارات همارا. (۱۳۹۴)- همکاری در تدوین.
 2. اصنافی، امیررضا و رحمانی، مهدی.(۱۳۹۴) ایمنی در کتابخانه‌ها، تهران: کتابدار.
 3. عرفان منش، محمدامین، رحمانی، مهدی، و روشنی، میلاد (۱۳۹۴) رسانه‌های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی، تهران: کتابدار.
 4. عرفان‌منش، محمدامین، رحمانی، مهدی و انصاری، مریم (۱۳۹۵) نشریات علمی کشور، تهران: انتشارات کتابدار.
 5. صمیعی، میترا و رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) ساختارهای نوین شغلی علم اطلاعات و دانش شناسی، تهران، انتشارات کتابدار.
 6. رحمانی، مهدی (۱۳۹۴) انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و همایش‌ها

 1. رحمانی، مهدی، طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین و پاشازاده، سیده کبری (۱۳۹۳) گذری بر آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا؛
 1. طیبی ابوالحسنی، امیرحسین، رحمانی، مهدی و اصنافی، امیررضا (۱۳۹۴) بررسی میزان آمادگی گروه مشاوران جوان شهرداری مشهدبرای پیاده سازی مدیریت دانش، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی؛
 1. رحمانی، مهدی و طیبی ابوالحسنی، امیرحسین (۱۳۹۴) تاثیرمدیریت دانش بر مدیریت پروژه، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی؛
 1. رحمانی، مهدی و طیبی ابوالحسنی، امیرحسین (۱۳۹۳) سیر تحولی ارتباطات از سنگ نوشته تا دنیای مجازی،اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی، تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر؛
 1. طیبی ابوالحسنی، امیرحسین و رحمانی، مهدی (۱۳۹۳) ارزیابی تعهدسازمانی درگروه مشاوران جوان شهرداری مشهد، اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت، تهران، موسسه اطلاع رسانی نارکیش؛
 1. رحمانی، مهدی، پاشازاده، سیده کبری و عرفان‌منش، محمدامین (۱۳۹۴) ارزیابی ایمنی منابع چاپی موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در شهر تهران، همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛
 1. رستمی، مجتبی، رحمانی، مهدی، چخماچی، نگین و فتحی شیوایی، فاطمه (۱۳۹۴) بررسی وضعیت ایمنی در کتابخانه های عمومی شهر تهران، همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛
 2. رحمانی، مهدی، طیبی ابوالحسنی، امیرحسین و رستمی ماژین، مجتبی (۱۳۹۴) مروری بر تحولات دولت الکترونیک در ایران، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی، دبی، شرکت پندار اندیش رهپو؛
 3. رحمانی، مهدی و اصنافی، امیررضا (۱۳۹۴) میزان آمادگی کتابخانه های مرکزی دانشگاهی در برابر حوادث غیر مترقبه، همایش ملی ایمنی در کتابخانه ها، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی،
 1. رحمانی، مهدی، انصاری، مریم و اصنافی، امیررضا (۱۳۹۵) نقش انجمن های علمی- دانشجویی در تقویت فرهنگ مطالعه، همایش ملی نقش انجمن کتابداری در توسعه علم، شیراز، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس؛
 2. رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) جایگاه انجمن در بهبود وضعیت آموزش رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، همایش ملی نقش انجمن کتابداری در توسعه علم، شیراز، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس؛
 3. رحمانی، مهدی، انصاری، مریم و اصنافی، امیررضا (۱۳۹۵) بررسی صحت استنادی پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، همایش ملی نشریات علمی کشور، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی (مرتبط با پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد)؛
 4. عسکری سرکله، مهدیه، اباذری، زهرا و رحمانی، مهدی (۱۳۹۵) ارتقای اخلاق حرفه‌ای داوری در فرایند داوری مجلات، ارائه شده در همایش ملی نشریات علمی کشور، تهران، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی؛
 5. رحمانی، مهدی و انصاری، مریم (۱۳۹۵) طراحی مرکز مشاوره اطلاعاتی دیجیتال، ارائه شده در همایش ملی ساختارهای نوین شغلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نهمین همایش ملی ادکا، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.

مقالات بین‌المللی

 1. Rahmani, M., Zaynol Abedini, M. & Ansari, M. (2016) Evaluation of graduate students with the concept of citation. Presented in 12th International conference on web metrics, Informatics, and Scientometrics (WIS) and the 17th COLLNET meeting 2016. Nancy. France.
 2. Rahmani, M. & Asnafi, A.R. (2016). Survey on citation accuracy of Journal of Library and Information Science. Presented in 12th International conference on web metrics, Informatics, and Scientometrics (WIS) and the 17th COLLNET meeting 2016. Nancy. France.

 

عضویت در هیئت تحریریه و هیئت داوران مجلات

داور فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی

ویراستار فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی تخصصی ادکا

پروژه های علمی آموزشی

تدوین و تالیف ۵۱۱ پروژه (آموزشی- پژوهشی) جهت منوی بانک ایده سایت پژوهش‌های دانش آموزی تبیان در سه مقطع تحصیلی (ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه) و انتشار بر روی سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد: بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

استاد راهنما: دکتر امیررضا اصنافی—– استاد مشاور: دکتر محمد امین عرفان‌منش

تاریخ دفاع: ۱۷/۰۹/۱۳۹۵—————-نمره: ۹۴/۱۹

فعالیت‌های پژوهشی آموزشی

دستیار پژوهشی دکتر محمد امین عرفان منش به مدت ۱ سال

عضویت در انجمن‌های علمی تخصصی

عضویت در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران با شماره عضویت ۹۲۱۵

عضویت در انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با شماره عضویت ۱۳۶۸

عضویت در انجمن یادگیری الکترونیکی ایران با شماره عضویت ۲۳۹

یادداشت‌ها

رحمانی، مهدی (۱۳۹۳) تغییرنام، تغییر محتوا و آموزش‌های جدید: از رؤیا تا واقعیت؟! لیزنا (گاهی دور / گاهی نزدیک ۱۱۰)، کد مطلب (۱۸۲۷۳).

رحمانی، مهدی (۱۳۹۳). می‌خواهم کتابدار با اخلاقی باشم، [عطف].

رحمانی، مهدی (۱۳۹۶) عاشق یار مهربان هستیم و اما عشقمان پیدا نیست. (لیزنا: گاهی دور گاهی نزدیک ۱۹۶):مهدی رحمانی، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران.

رحمانی، مهدی (۱۳۹۶) انجمن‌های علمی دانشجویی: گامی به سوی پیشرفت. دانشگاه شهید بهشتی، در دسترس در:

رحمانی، مهدی (۱۳۹۶) پژوهش‌های دانشجویی می‌توانند مسائل مهم علمی کشور را حل کنند. مجله فرهیختگان. دانشگاه آزاد اسلامی.

رحمانی، مهدی (۱۳۹۶) ویژگی‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. روزنامه اعتماد.