افتخارات

 

افتخارات

 1. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۵
 2. انتخاب به عنوان جوان برتر کشور در جشنواره نشاط و امید در سال ۱۳۹۶
 3. پذیرش در دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان در سال ۱۳۹۶
 4. انتخاب به عنوان دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ارشد پنجمین جشنواره برترین‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در سال ۱۳۹۶
 5. دبیر انجمن برتر (انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی) در دهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶
 6. دبیر اتحادیه دانشجویی برتر (اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا)، دوره نهم) در دهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۶
 7. برنده جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۶
 8. برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶
 9. انتخاب انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی (دبیر: مهدی رحمانی) به عنوان انجمن علمی دانشجویی پژوهشگر در هشتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۶
 10. انتخاب طرح پژوهشی ” تحلیلی بر عملکرد فعالیت های کتابخانه ای شرکت داده پردازی تلاش و توسعه در شبکه اجتماعی تلگرام، با شماره ثبت ۲۵۰۰۲″ به عنوان طرح برتر در هشتمین جشنواره دخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۶
 11. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵
 12. انتخاب کتاب ایمنی در کتابخانه ها (نویسندگان: مهدی رحمانی، دکتر امیررضا اصنافی) به عنوان کتاب برتر هفتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهیدبهشتی ۱۳۹۵
 13. برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴
 14. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴
 15. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴
 16. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در اولین جشنواره پژوهش‌های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۳
 17. کسب جایگاه دوم در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی با معدل ۰۹/۱۹ و درجه پایان‌نامه کارشناسی ارشد عالی
 18. انتخاب به عنوان دبیر نمونه انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۹۳-۹۴
 19. انتخاب به عنوان دبیر نمونه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در چهارمین جشنواره برترین های ادکا ۱۳۹۴