افتخارات

 

افتخارات

 1. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال 1395
 2. انتخاب به عنوان جوان برتر کشور در جشنواره نشاط و امید در سال 1396
 3. پذیرش در دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران به عنوان استعداد درخشان در سال 1396
 4. انتخاب به عنوان دانشجوی برتر در مقطع کارشناسی ارشد پنجمین جشنواره برترین‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران در سال 1396
 5. دبیر انجمن برتر (انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی) در دهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396
 6. دبیر اتحادیه دانشجویی برتر (اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا)، دوره نهم) در دهمین جشنواره ملی حرکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1396
 7. برنده جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان در سال 1396
 8. برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 1397-1396
 9. انتخاب انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی (دبیر: مهدی رحمانی) به عنوان انجمن علمی دانشجویی پژوهشگر در هشتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی 1396
 10. انتخاب طرح پژوهشی ” تحلیلی بر عملکرد فعالیت های کتابخانه ای شرکت داده پردازی تلاش و توسعه در شبکه اجتماعی تلگرام، با شماره ثبت 25002″ به عنوان طرح برتر در هشتمین جشنواره دخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی 1396
 11. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395
 12. انتخاب کتاب ایمنی در کتابخانه ها (نویسندگان: مهدی رحمانی، دکتر امیررضا اصنافی) به عنوان کتاب برتر هفتمین جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهیدبهشتی 1395
 13. برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1395-1394
 14. انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394
 15. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال 1394
 16. انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در اولین جشنواره پژوهش‌های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393
 17. کسب جایگاه دوم در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی با معدل 09/19 و درجه پایان‌نامه کارشناسی ارشد عالی
 18. انتخاب به عنوان دبیر نمونه انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در سال 93-94
 19. انتخاب به عنوان دبیر نمونه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران در چهارمین جشنواره برترین های ادکا 1394