سوابق کاری

سوابق کاری

 1. مدیر اجرایی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1393-)؛
 2. ویراستار نگارشی فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1393-)؛
 3. طراح جلد و صفحه آرا فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (1393-)؛
 4. مدیریت و سازماندهی وب‌سایت دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (1393-)؛
 5. کار در سایت دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی (1393-)؛
 6. عضو واحد اطلاع‌سنجی دانشگاه شهیدبهشتی (1393-)؛
 7. شاغل در موسسه اطلاع رسانی تبیان به عنوان مدیر سایت و همکار در دهمین، یازدهمین و داوزدهمین جشنواره پروژه های دانش‌آموزی (1393-)؛
 8. داور پروژه‌های دانش‌آموزی نهمین تا دوازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی (1393-)؛
 9. مدیریت و سازماندهی پرتال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت سه سال (1390-1393). (با گواهی ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) ؛
 10. کار در سایت دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به مدت 3 سال. (با گواهی ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)؛

 سوابق مدیریتی

 1. دبیر دوره نهم اتحادیه انجمن علمی –دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) در سال (1394-1395) با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 2. دبیر دوره هشتم اتحادیه انجمن علمی –دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) در سال (1393-1394) با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 3. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی ایران با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (اسفند 1394 تا اسفند 1395) ؛
 4. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی ایران با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (اسفند 1393 تا اسفند 1394)
 5. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با حکم رئیس دانشگاه شهید بهشتی (اسفند 1393- اسفند 1394)
 6. دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (1394-1395)
 7. دبیر چهارمین جشنواره برترین های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با حکم مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 8. دبیر هشتمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با عنوان رسانه های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی
 9. دبیر نهمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با عنوان ساختارهای نوین شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
 10. دبیر ششمین جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت 1394)
 11. دبیر هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید بهشتی (مهر 1394)
 12. دبیر هفتمین جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت 1395)
 13. دبیر هشتیمن جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت 1396)
 14. عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران، برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ 16 و 17 آبان 1394
 15. دبیر اجرایی دومین همایش ملی گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان نشریات علمی: رویکردها و مسائل، مهر 1395
 16. دبیر اجرایی همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها که توسط گروه و انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت 1394)
 17. عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان نشریات علمی: رویکردها و مسائل
 18. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها
 19. عضوی شورای سیاستگذاری هشتمین همایش ملی ادکا با عنوان رسانه‌های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی
 20. دبیر همایش بزرگداشت مقام دکتر عباس حری که توسط اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)
 21. دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (1393-1394).
 22. دبیر انجمن علمی-دانشجویی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی (1393-1395).
 23. صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی فراسو در دانشگاه شهید بهشتی (1393-1395).
 24. مدیر سایت موسسه اطلاع رسانی تبیان به مناسبت برگزاری دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی (1393-1394)
 25. داور پروژه‌های دانش‌آموزی دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت 1395)
 26. داور پروژه‌های دانش‌آموزی دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت 1394)
 27. داور پروژه‌های دانش‌آموزی نهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت 1393)
 28. همکار در برگزاری یازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 29. همکار در برگزاری دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 30. همکار در برگزاری نهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 31. داور پژوه‌های دانش آموزی یازدهمین جشنوره پروژ‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت 1396)
 32. دبیر انجمن-علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت سه سال در سال‌های 90-93.
 33. سردبیر نشریه دانشجویی مدیریت اطلاعات در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به مدت 3 سال (90-93).
 34. مدیر مسئول نشریه دانشجویی مدیریت اطلاعات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت یک سال (92).

کارهای اجرایی

 1. مدیر اجرایی برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (1392)
 2. چاپ دو شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات با سمت سردبیر
 3. چاپ یک شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات با سمت مدیرمسئول
 4. چاپ دو شماره نشریه علمی دانشجویی فراسو با سمت مدیر مسئول و صاحب امتیاز
 5. چاپ یک شماره نشریه علمی-دانشجویی انعکاس با سمت همکار، ویراستار فنی و تخصصی، صفحه آرا
 6. صفحه آرایی 3 شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات
 7. دبیر برگزاری همایش تأسیس انجمن کتابداری شاخه آذربایجان شرقی
 8. دبیر همایش بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار در دانشگاه شهید مدنی
 9. دبیر کل بازدیدهایی از کتابخانه ملی برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال‌های 89-90-91-92-93
 10. دبیر کل بازدید از کتابخانه ملی تبریز برای دانشجویان علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی در سال‌های 90-91
 11. دبیر کل بازدید از مکان‌های فرهنگی، شهرداری و واحدهای اطلاعاتی شهر مراغه در سال 1392
 12. دبیر کل بازدیدهای علمی از مکان‌های تاریخی تخت سلیمان، غارکرفتو، غارعلی‌صدر، موزه قاجار تبریز، عمارت ایل گلی تبریز، مسجد کبود تبریز، مقبره الشعرا، کلیسای مسیحیان ارومیه و ….) برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 13. دبیرکل طرح مبادله کتاب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 14. دبیر کل طرح اهدای کتاب برای مناطق محروم در دانشگاه شهید بهشتی.
 15. دبیر همایش بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روزکتابدار با محوریت مطالعه برای کودک و نوجوان در دانشگاه شهید بهشتی.
 16. دبیر برگزاری تور کتابخانه و آشنایی با بخش‌های مختلف دانشگاه شهید مدنی برای دانشجویان ورودی در سال‌های 92-93.
 17. برگزاری کارگاه‌های با موضوعات آموزش مقاله نویسی، طراحی شبکه، مبانی کامپیوتر، آشنایی با نرم افزارها و سخت افزارهاو …. به عنوان مدرس.