سوابق کاری

سوابق کاری

 1. مدیر اجرایی فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-)؛
 2. ویراستار نگارشی فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-)؛
 3. طراح جلد و صفحه آرا فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-)؛
 4. مدیریت و سازماندهی وب‌سایت دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-)؛
 5. کار در سایت دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-)؛
 6. عضو واحد اطلاع‌سنجی دانشگاه شهیدبهشتی (۱۳۹۳-)؛
 7. شاغل در موسسه اطلاع رسانی تبیان به عنوان مدیر سایت و همکار در دهمین، یازدهمین و داوزدهمین جشنواره پروژه های دانش‌آموزی (۱۳۹۳-)؛
 8. داور پروژه‌های دانش‌آموزی نهمین تا دوازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی (۱۳۹۳-)؛
 9. مدیریت و سازماندهی پرتال دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت سه سال (۱۳۹۰-۱۳۹۳). (با گواهی ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) ؛
 10. کار در سایت دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به مدت ۳ سال. (با گواهی ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)؛

 سوابق مدیریتی

 1. دبیر دوره نهم اتحادیه انجمن علمی –دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) در سال (۱۳۹۴-۱۳۹۵) با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 2. دبیر دوره هشتم اتحادیه انجمن علمی –دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (ادکا) در سال (۱۳۹۳-۱۳۹۴) با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
 3. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی ایران با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (اسفند ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۵) ؛
 4. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی ایران با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴)
 5. عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با حکم رئیس دانشگاه شهید بهشتی (اسفند ۱۳۹۳- اسفند ۱۳۹۴)
 6. دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۴-۱۳۹۵)
 7. دبیر چهارمین جشنواره برترین های علم اطلاعات و دانش شناسی ایران با حکم مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 8. دبیر هشتمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با عنوان رسانه های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی
 9. دبیر نهمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) با عنوان ساختارهای نوین شغلی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
 10. دبیر ششمین جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 11. دبیر هشتمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه شهید بهشتی (مهر ۱۳۹۴)
 12. دبیر هفتمین جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 13. دبیر هشتیمن جشنواره داخلی حرکت دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت ۱۳۹۶)
 14. عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران، برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در تاریخ ۱۶ و ۱۷ آبان ۱۳۹۴
 15. دبیر اجرایی دومین همایش ملی گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان نشریات علمی: رویکردها و مسائل، مهر ۱۳۹۵
 16. دبیر اجرایی همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها که توسط گروه و انجمن علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 17. عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان نشریات علمی: رویکردها و مسائل
 18. عضو شورای سیاستگذاری برگزاری همایش ملی ایمنی در کتابخانه‌ها
 19. عضوی شورای سیاستگذاری هشتمین همایش ملی ادکا با عنوان رسانه‌های اجتماعی در مراکز اطلاع رسانی
 20. دبیر همایش بزرگداشت مقام دکتر عباس حری که توسط اتحادیه انجمن‌های علمی-دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا)
 21. دبیر شورای دبیران انجمن‌های علمی-دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-۱۳۹۴).
 22. دبیر انجمن علمی-دانشجویی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-۱۳۹۵).
 23. صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول نشریه دانشجویی فراسو در دانشگاه شهید بهشتی (۱۳۹۳-۱۳۹۵).
 24. مدیر سایت موسسه اطلاع رسانی تبیان به مناسبت برگزاری دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی (۱۳۹۳-۱۳۹۴)
 25. داور پروژه‌های دانش‌آموزی دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت ۱۳۹۵)
 26. داور پروژه‌های دانش‌آموزی دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت ۱۳۹۴)
 27. داور پروژه‌های دانش‌آموزی نهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت ۱۳۹۳)
 28. همکار در برگزاری یازدهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 29. همکار در برگزاری دهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 30. همکار در برگزاری نهمین جشنواره پروژه‌های دانش آموزی تبیان
 31. داور پژوه‌های دانش آموزی یازدهمین جشنوره پروژ‌های دانش آموزی تبیان (اردیبهشت ۱۳۹۶)
 32. دبیر انجمن-علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت سه سال در سال‌های ۹۰-۹۳٫
 33. سردبیر نشریه دانشجویی مدیریت اطلاعات در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان به مدت ۳ سال (۹۰-۹۳).
 34. مدیر مسئول نشریه دانشجویی مدیریت اطلاعات در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به مدت یک سال (۹۲).

کارهای اجرایی

 1. مدیر اجرایی برگزاری نمایشگاه کتاب در دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (۱۳۹۲)
 2. چاپ دو شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات با سمت سردبیر
 3. چاپ یک شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات با سمت مدیرمسئول
 4. چاپ دو شماره نشریه علمی دانشجویی فراسو با سمت مدیر مسئول و صاحب امتیاز
 5. چاپ یک شماره نشریه علمی-دانشجویی انعکاس با سمت همکار، ویراستار فنی و تخصصی، صفحه آرا
 6. صفحه آرایی ۳ شماره نشریه علمی-دانشجویی مدیریت اطلاعات
 7. دبیر برگزاری همایش تأسیس انجمن کتابداری شاخه آذربایجان شرقی
 8. دبیر همایش بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار در دانشگاه شهید مدنی
 9. دبیر کل بازدیدهایی از کتابخانه ملی برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال‌های ۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳
 10. دبیر کل بازدید از کتابخانه ملی تبریز برای دانشجویان علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی در سال‌های ۹۰-۹۱
 11. دبیر کل بازدید از مکان‌های فرهنگی، شهرداری و واحدهای اطلاعاتی شهر مراغه در سال ۱۳۹۲
 12. دبیر کل بازدیدهای علمی از مکان‌های تاریخی تخت سلیمان، غارکرفتو، غارعلی‌صدر، موزه قاجار تبریز، عمارت ایل گلی تبریز، مسجد کبود تبریز، مقبره الشعرا، کلیسای مسیحیان ارومیه و ….) برای دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 13. دبیرکل طرح مبادله کتاب در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
 14. دبیر کل طرح اهدای کتاب برای مناطق محروم در دانشگاه شهید بهشتی.
 15. دبیر همایش بزرگداشت هفته کتاب، کتابخوانی و روزکتابدار با محوریت مطالعه برای کودک و نوجوان در دانشگاه شهید بهشتی.
 16. دبیر برگزاری تور کتابخانه و آشنایی با بخش‌های مختلف دانشگاه شهید مدنی برای دانشجویان ورودی در سال‌های ۹۲-۹۳٫
 17. برگزاری کارگاه‌های با موضوعات آموزش مقاله نویسی، طراحی شبکه، مبانی کامپیوتر، آشنایی با نرم افزارها و سخت افزارهاو …. به عنوان مدرس.